Նախապատերազմ, հետպատերազմ

Դիւրին է հիմա, Արցախեան պատերազմէն ամիսներ ետք, վերլուծել իրադարձութիւններ, գտնել յանցագործներ, իրար կապել անկախ դէպքեր: Ըստ երեւոյթին, դիւրին չէր նոյն վերլուծութիւնները ընել պատերազմէն առաջ, կանխագուշակելու համար գալիքը: Բնական է. Ապագան կախեալ է անգուշակելի անակնկալներէ: Հետեւաբար, չեմ ուզեր անցեալին անդրադառնալ զայն վերլուծելու նպատակով, այլ կը փորձեմ հասկնալ թէ ինչ սորվեցայ եւ ինչպէս փոխուեցաւ մտածելակերպս, նախապատերազմ եւ…

Փառք ու Պատիւ մեր Արցախի զինուորներուն:

Այս վերջին 30 տարիներուն ընթացքին, մեր ժողովուրդը պատերազմի վիճակի մէջ գտնուեցաւ եւ կը գտնուի մինչեւ այսօր: Եղաւ այսօր 30 երկար տարիներ, որ մենք ամէն շաբաթ, ամէն օր, ամէն Ժամ կը լսենք, որ սահմանի վրայ մեզմէ մէկը նահատակուեցաւ: Մեր տարիքին երիտասարդներ եւ աւելի կրտսերներ: 16 տարեկանէն մինչեւ 70 տարեկան: Երբեք չի սխալինք: Այս պատերազմը չի տեւեց…