Ազգային Deep State-ի անհրաժեշտութիւնը…

  Արեւմուտքի երկիրներու քաղաքականապետական բառամթերքին մէջ,Deep state-ը ունի բացասական սատանայական իմաստ,Ան այնտեղի կամ միջազգային դրամագլուխական աւազակախումբի եւ հանրութիւնը շահագործողի եւ ժողովրդավարութեան հակառակ գործողի կերպար ունի, որ ըստ շատերու իսկական ղեկն է տրուած երկրի։ Մեր պարագային, Մենք պետք էր ունենայինք ազգային Deep State,Պետք էր, պետք է հիմայ եւ պետք պիտի ըլլայ ապագային,Այնպիսի կառոյց մը որ մշտական…